Starsi mieszkańcy gminy Łuków po raz szósty wspólnie obchodzili Ogólnopolski Dzień Seniora. W niedzielę 17 listopada spotkali się w świetlicy w Strzyżewie, by obejrzeć występy artystyczne, odebrać życzenia od przedstawicieli władz samorządowych i wziąć udział w gminnym turnieju wiedzy o seniorach.

  Uroczystość rozpoczęła się od filmowego podsumowania dotychczasowych „Senioriad”, organizowanych w Strzyżewie. Potem najstarsi odebrali symboliczne róże z pamiątkowymi dyplomami, a wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe kartki z życzeniami od wójta gminy Łuków Mariusza Osiaka. 

  Życzenia przekazywali seniorom: zastępca wójta Wojciech Szczygieł, wiceprzewodnicząca rady gminy Bogumiła Rozwadowska, proboszcz parafii w Zarzeczu Łukowskim ksiądz Marian Banasiuk, sołtys Zarzecza Łukowskiego Jan Zarzycki oraz sołtys Strzyżewa Barbara Kępka z członkami rady sołeckiej.

  Artystycznym prezentem dla seniorów były występy lokalnych zespołów śpiewaczych. Przygotowały je – „Jagódki” ze Żdżar, „Kumpele” z Gręzówki, „Niezapominajki” z Dminina, „Zalesianki” z Zalesia i nowo powstały zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Zarzecza Łukowskiego.

Rzęsistymi brawami uczestnicy spotkania podziękowali za wzruszający występ Jadwidze Stelmach ze Strzyżewa, która wykonała dwie staropolskie pieśni, a prezentacje były połączone z recytacją dowcipnych wierszy o seniorach.

W ramach uroczystości odbył się również Gminny Turniej Wiedzy Seniora, którego zwycięzcą został Jan Dybciak z Sięciaszki Pierwszej. Drugie miejsce zajął Grzegorz Karwowski z Zalesia, a trzecie – Krystyna Kozioł z Dąbia.

Niedzielną uroczystość zakończył poczęstunek. Lokalne smakołyki przygotowali członkowie Rady Sołeckiej w Strzyżewie z sołtyską Barbarą Kępką, którzy zorganizowali obchody razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukowie.