Łuków będzie kolejnym miastem, w którym będzie działało Towarzystwo Biznesowe. Pierwsze spotkanie informacyjne zaplanowano na 10 grudnia w Pałacyku Fantazja pod Łukowem. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00.

  Podczas niego zaprezentowana będzie cała idea TB oraz przedstawione zostaną korzyści dla przedsiębiorców wynikające z członkostwa. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza tych, którzy posiadają własną firmę, zarządzają, produkują, sprzedają, szukają nowych zleceń jako freelancerzy lub po prostu poszukują nowych kontraktów.

  Rejestrować można się na stronie www.towbiz.pl/lukow101219 lub pod nr tel. 535 050 590.

  Towarzystwa Biznesowe to środowisko ludzi, którym bliskie są wartości w biznesie. To grupy nieformalne, które regularnie spotykają się o poranku lub wieczorem, aby nawiązywać nowe kontakty biznesowe, doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać relacje z ludźmi szanującymi podobne wartości.

  Śniadania zaczynają się wcześnie, bo jak mówią organizatorzy: gdy konkurencja śpi, my już pracujemy. Po inspiracji duchowej zaczyna się około 30 minutowe szkolenie z wybranej dziedziny, która ważna jest z punktu widzenia pracodawcy, np. marketing, negocjacje, budowanie zespołu, zarządzanie lub sprzedaż. Tak, aby wszyscy mogli zyskać coś dla siebie. Co jakiś czas prezentowane są również firmy Członków Towarzystwa Biznesowego z danego miasta. Zapraszani są również goście z zewnątrz, którzy opowiadają o ciekawych inicjatywach, np. fundacje lub stowarzyszenia.

  Po wystąpieniu zaproszonego gościa następuje sesja rekomendacji. Każdy z Członków ma 60 sekund, aby zaprezentować swoją firmę, opowiedzieć czym się zajmuje, jakich kontaktów, pomocy obecnie potrzebuje i w czym sam mógłby wesprzeć innych. Spotkanie kończy się luźnymi rozmowami, podczas których uczestnicy wymieniają się wizytówkami. Spotkanie biznesowe trwa najczęściej do 2 godzin.

  Przedsiębiorcy dzięki Towarzystwom Biznesowym mają szansę na poszerzenie swojej bazy klientów. Członkowie nie spotykają się tam wyłącznie, aby więcej sprzedawać. Sprzedaż jest czymś dodatkowym. Nadrzędnym celem jest służba drugiemu człowiekowi i rozwój. Po drugie, uczestnicy śniadań mają możliwość nieustannego doskonalenia się, biorąc udział w regularnych szkoleniach. I wreszcie po trzecie poznają i kształtują relacje z ludźmi, którzy szanują te same wartości chrześcijańskie, takie jak: pracowitość, uczciwość i rzetelność.