Łukowscy radni zajmowali się na ostatniej sesji Rady Miasta petycją w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami CBA. Część radnych była za, ale większość uznała, że taki dokument nie jest potrzebny. Podczas dyskusji, radny Leonard Baranowski stwierdził, że on się „CBA nie boi”.

  Dyskusja wśród radnych, podczas której nawiązywano do CBA, dotyczyła tego, w jakich rolach występują radni. Radny Arkadiusz Pogonowski zwrócił uwagę, że radny Baranowski uczestniczy w spotkaniach dotyczących opiniowania projektu regulaminu wynagradzania dyrektorów i nauczycieli jako przedstawiciel związków zawodowych oraz jako radny.

  W odpowiedzi radny Baranowski stwierdził: „Jeżeli ja jestem członkiem Zarządu Solidarności nauczycieli, to mam prawo być na takim spotkaniu (…) Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. I pan radny nie będzie mnie CBA straszył”.

  Po tym wystąpieniu, radny Pogonowski zaznaczył, że nie chodziło mu o straszenie CBA, ale o łamanie zasad przyzwoitości i etyki.

  Całej dyskusji będziecie mogli Państwo wysłuchać oglądając relację z sesji Rady Miasta. Emisja w piątek 8 listopada o godzinie 20.00. Powtórki przez cały weekend.