Śmieciarki wyposażone w kamery, indywidualne kody kreskowe na workach, nowe frakcje odpadów, to tylko niektóre zmiany jakie czekają nas od 1 stycznia 2020 roku. Urząd Miasta Łuków rozpoczął właśnie procedurę przetargową na odbiór i transport odpadów komunalnych.

  Z końcem tego roku kończy się obowiązywanie czteroletniej umowy jaką Urząd Miasta ma zawartą z Przedsiębiorstwem Usług i Inżynierii Komunalnej na odbiór i transport odpadów. Przetarg, który ma wyłonić firmę, której zostanie to zlecone na kolejny rok, został właśnie ogłoszony. Poszukiwana jest firma, która zajmie się odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, zorganizuje i poprowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta oraz dwukrotnie w ciągu roku zorganizuje akcję odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD. Firma, która zechce świadczyć te usługi będzie musiała spełniać również nowe wymogi. Przede wszystkim będzie musiała posiadać śmieciarki wyposażone w kamery oraz w czytniki kodów kreskowych i mobilne terminale. Ma to służyć temu, aby można było kontrolować jakie tak naprawdę odbierane są odpady. Ważne jest również to, że źle segregowanych odpadów dana firma nie będzie odbierać. Będzie natomiast miała obowiązek poinformować właściciela odpadów oraz Urząd Miasta o złej segregacji.

Do zadań firmy, która zostanie wyłoniona w przetargu, będzie również należał zakup worków na odpady segregowane, które następnie będą trafiać do mieszkańców. Nie będzie natomiast już obowiązku dostarczania przez firmę mieszkańcom pojemników na odpady.

Od nowego roku nowe zasady będę też obowiązywać mieszkańców. Nie będą już możliwości oddawania śmieci zmieszanych, wszyscy będą objęci segregacją odpadów.

Nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu, ma obowiązywać przez rok. Na oferty od firm, które chciałyby podjąć się tego zadania Urząd Miasta czeka do 12 grudnia. Co ważne, do tego przetargu nie może przystąpić każdy kto tylko chce. Mogą to być tylko firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej. Na dzień dzisiejszy w tym rejestrze są Ekolider z Garwolina, PUiIK Łuków, PUK Siedlce oraz Firma Usługi Budowlane z Łukowa.

To już trzeci taki przetarg ogłaszany przez Urząd Miasta. Pierwszy był w połowie 2013 roku kiedy w życie wchodził nowy system gospodarowania odpadami, a drugi w 2015 roku. Dwukrotnie do przetargu stawała tylko łukowskie Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej. Jak będzie teraz? Dowiemy się 12 grudnia.