W SP ZOZ w Łukowie dojdzie już wkrótce do zmian organizacyjnych. Zamiast dwóch poradni dziecięcych będzie działała jedna. Dzięki temu, jak zapewnia dyrektor szpitala Mariusz Furlepa, poprawią się warunki leczenia najmłodszych pacjentów.

  W łukowskim szpitalu działają obecnie dwie poradnie dziecięce. Jedna z nich mieści się w przychodni przy ulicy
Al. Kościuszki, druga – w przychodni przy ul. Rogalińskiego.
Ta druga poradnia pracuje tylko do godziny 15.00, a w poradni przy Al. Kościuszki stoją puste pomieszczenia. Jak przekonuje dyrektor Mariusz Furlepa połączenie obu tych placówek
i utworzenie w budynku przychodni przy ul. Al. Kościuszki centrum pediatrycznego pozwoli na lepsze wykorzystanie pomieszczeń oraz na wydłużenie pracy lekarzy. Dyrektor planuje, że nowe centrum będzie czynne do godziny 18.00.

  Miejsce po poradni dziecięcej w budynku Przychodni przy ul. Rogalińskiego zajmie specjalistyczna poradnia dla dzieci, które opuszczają szpital i wymagają wizyt kontrolnych. Do zwolnionych pomieszczeń przeniesiona też zostanie Poradnia Medycyny Pracy.

  Na zmiany organizacyjne w szpitalu zgodę wyraziła już Rada Społeczna działająca przy SP ZOZ.