Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” oraz  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zapraszają przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w cyklicznym konkursie plastycznym „Uzależnij się od sportu”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 listopada w trakcie Festiwalu Sportu i Zdrowia – XIV Turniej Pierwszego Kroku  Kickboxing, który zostanie przeprowadzony na hali sportowej Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie.

  Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Uzależnij się od sportu”. Prace wykonane dowolną techniką w formacie A4 wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć osobiście do biura OSiR. Ostateczny termin składania prac upływa 19 listopada.

  Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do 6 lat, uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VIII.

  Projekt realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.