Kilkusetletnia historia Łukowa ma zostać spisana na papierze. W czwartek 24 października umowę na opracowanie merytoryczne dzieła pt. „Przywileje królów Polski dla miasta Łukowa z XV-XVIII w.” z profesorem Henrykiem Seroką, autorem nowych symboli miejskich podpisał Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski.

  Przedmiotem umowy jest wykonanie opracowania merytorycznego publikacji książkowej poświęconej dokumentom wystawionym przez królów Polski dla miasta Łukowa, w okresie od przywileju lokacyjnego z 1403 r. do upadku Rzeczypospolitej w 1795 r. Publikacja ma zawierać w szczególności aspekty ustrojowe organizacji i dziejów miasta, wydane przywileje przez władców Polski, a także kopie wzmianek z dokumentów wystawianych przez kancelarię królewską podczas pobytów władców w Łukowie. W dziele mają znaleźć się również kopie dokumentów królewskich wydanych średniowiecznym organom władz miasta.

Pomysł na opracowanie i późniejsze wydanie książkowej publikacji poświęconej historii Łukowa od 1403 do 1795 roku pojawił się podczas prac nad nowym herbem miasta i insygniami, które zostały uchwalone przez Radę Miasta w 2018 r. Profesor Henryk Seroka pracując nad herbem, flagą, sztandarem, Odznaką Honorową za Zasługi dla Łukowa oraz łańcuchami dla Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta, dotarł do nieznanych dotychczas szerszemu gromu odbiorców faktów i zaprezentował niepublikowane nigdzie fragmenty dokumentów z XV i XVI w. Potwierdzają one chociażby istnienie w Łukowie zamku królewskiego, który spłonął w 1534 roku. Pomysł opracowania merytorycznego publikacji poświęconej historii miasta poparty został przez Radę Miasta Łuków i wpisuje się w promocję Łukowa, jako miasta o królewskiej przeszłości. Termin wykonania umowy to 30 listopada 2020 r.