W połowie sierpnia dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Zarzeczu Łukowskim zgłosiła placówkę do udziału w ogólnopolskim programie OSE i w konkursie #OSEWyzwanie, organizowanym przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

  W konkursie #OSEwyzwanie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Zadaniem uczestników było zgłoszenie szkoły do programu OSE i programu mLegitymacja szkolna oraz przesłanie pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła”, wykonanej w dowolnej technice a także zgłoszenie szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.

  Spośród zgłoszonych 1606, szkół komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów. Nasza szkoła znalazła się wśród nagrodzonych i zdobyła mobilną pracownię multimedialną składającą się z 16 laptopów z dostępem do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego Internetu.