Uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie, Bartłomiej Szewczyk stara się o stypendium Lidera Ochrony Środowiska w ramach projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

  Od czerwca do połowy października, Bartek prowadził szereg różnorodnych działań zgodnie z wymaganiami projektu:

  • uczestniczył w konkursach i olimpiadach z zakresu biologii, w programach i projektach  z ochrony przyrody w warsztatach, konferencjach  i prelekcjach organizowanych przez UPH w Siedlcach, Muzeum Wsi Lubelskiej, CNK  w Warszawie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
  • codziennie prowadził obserwacje pogodowe  i fenologiczne,
  • wykonał 10 budek lęgowych dla ptaków i domków dla owadów, które zawiesił na drzewach,
  • zorganizował we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia akcję „Sprzątanie świata”,
  • przygotował opracowanie dotyczące gminnych programów związanych z ochroną środowiska
  • przygotował ulotkę na temat programu „Czyste powietrze”, którą rozdawał podczas spotkań z rodzicami
  • opracował, z udziałem opiekuna, autorską ścieżkę edukacyjną – „Rowerowa ścieżka przyrodnicza Mój przyjaciel pszczoła” – prezentacja multimedialna- rozpowszechnił ją i wdrożył – http://www.zs3.lukow.pl/
  • przygotował mini ogródek z roślinami miododajnymi i promował zakładanie takich małych „ogródków” podczas swoich wystąpień
  • opracował prezentację na temat lokalnej edukacji, ochrony przyrody i zaprezentował ją publicznie
  • przygotował opracowania dotyczące form ochrony gatunków objętej ochroną

  Podsumowanie jego pracy możemy obejrzeć w krótkim filmie, którego nagranie było ostatnim z wytycznych projektu. Zapraszamy do jego obejrzenia na