Jeszcze przed zimą Gmina Łuków zrealizuje dwie inwestycje, na które pozyskała dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych.

  Na połowę listopada jest wyznaczony termin wykonania nowego odcinka drogi między Sięciaszką Pierwszą a Zalesiem. Prace będą prowadzone na ponad 2-kilometrowym fragmencie trasy, położonym w części gminy, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Ich koszt to prawie 2 mln 300 tys. zł., z 70% stanowi dotacji z FDS.

  Prace będą również prowadzone na fragmentach trasy Klimki – Gręzówka o łącznej długości ponad 4 kilometrów. Drogowcy mają tutaj m.in. wzmocnić pobocza i położyć nowy asfalt. Jeden z fragmentów będzie mieć 6, a drugi 7 metrów szerokości. Wszystko będzie kosztować prawie 1,5 miliona złotych, w tym 70% to dotacja z FDS, a cała inwestycja ma być zrealizowana do końca listopada.