Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie, Jakub Kryczka, Robert Zawadzki i Kacper Beczek, awansowali do etapu wojewódzkiego I Testu Wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego.

  Zakres tematyczny konkursu obejmował wiedzę zawartą w treściach podstawy programowej kształcenia ogólnego edukacji dla bezpieczeństwa, w szczególności tematykę: udzielanie pomocy przedlekarskiej, ochrona ludności, zagrożenia naturalne występujące na terenie województwa lubelskiego; podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, znajomość aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania ( RSO)  na smartfony.

  Uczniowie rozwiązywali test on-line i cała trójka znalazła się wśród 10 najlepszych zawodników eliminacji rejonowych uzyskując awans do kolejnego etapu wojewódzkiego.

   Celem konkursu było poszerzanie zainteresowań i prezentacja umiejętności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, rozwijanie zainteresowań obronnych i postaw patriotycznych uczniów, kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania młodzieży w sytuacjach zagrożeń, popularyzacja i upowszechnianie zadań realizowanych w ramach obrony cywilnej.