Trzy regularne trasy oraz jedna okresowa, to główne założenia projektu komunikacji miejskiej, która w przyszłości ma zacząć działać w Łukowie. W środę, 25 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta poświęcone systemowi transportu zbiorowego. W trakcie spotkania efekty prac zespołu ds. komunikacji miejskiej zaprezentował jego przewodniczący, zastępca burmistrza Łukowa Paweł Krasuski. 

  Wiceburmistrz Łukowa przedstawił w formie prezentacji planowane trasy, częstotliwość funkcjonowania miejskich autobusów oraz typ pojazdów, które miałyby wozić mieszkańców miasta. Samorząd planując uruchomienie komunikacji miejskiej zakłada dwa scenariusze, z których jeden przewiduje otrzymanie dofinansowania z tzw. Funduszy Norweskich. Wówczas komunikacja miałaby być darmową dla wszystkich mieszkańców Łukowa.

  Drugi scenariusz zakłada wprowadzenie częściowo odpłatnej komunikacji miejskiej – finansowanej głównie z budżetu miasta – z systemem ulg ustawowych i handlowych, m.in. dla młodzieży szkolnej i studentów. W tym przypadku z darmowych przejazdów mogliby skorzystać m.in. seniorzy, osoby niepełnosprawne, dzieci do momentu podjęcia nauki szkolnej, czy honorowi dawcy krwi.

  Planowana komunikacja miejska liczyłaby trzy regularne trasy oraz jedną okresową nad zalew Zimna Woda. Jeden z potencjalnych terminów jej uruchomienia to wrzesień 2020 r. Przedstawiciele Miasta zastrzegają jednak, że przedstawiona przez zespół koncepcja może jeszcze ewaluować. Na dzień dzisiejszy trasy przedstawiają się następująco:

 

Na spotkaniu swoimi spostrzeżeniami dot. komunikacji miejskiej podzielił się Robert Zakrzewski z Mińska Mazowieckiego – miasta, w którym z sukcesem udało się wdrożyć system transportu zbiorowego. Gość chwalił plany samorządu Łukowa, informował także, na co warto zwrócić uwagę już przy fizycznym planowaniu tras, wyborze autobusów, czy późniejszej obsłudze podróżnych. Przytoczone zostały sytuacje z Mińska Mazowieckiego, który po kilkunastu miesiącach funkcjonowania komunikacji planuje rozbudować ją o kolejne linie.

  Żywo projekt komunikacji miejskiej komentowali także obecni na spotkaniu mieszkańcy. Podnosili oni problem ewentualnej częstotliwości kursowania miejskich autobusów, dopytywali również o lokalizację i wygląd przystanków. Jeden z mieszkańców – zajmujący się inżynierią transportu – pokusił się nawet o przedstawienie autorskiego projektu komunikacji.

  Natomiast zespół ds. komunikacji miejskiej – po uwzględnieniu komunikatów i wniosków od mieszkańców – ma zakończyć swoje prace specjalnym raportem.