W porządku obrad sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 września, ponownie znalazł się punkt mówiący o powołaniu Miejskiego Zespołu Oświatowego. Nad tym projektem uchwały głosowano już raz w kwietniu. I wówczas nie uzyskał on poparcia wśród radnych. Na wczorajszej sesji historia się powtórzyła.

  Podczas dyskusji nad projektem uchwały, radny Artur Gałach skrytykował przedstawiony zarys regulaminu i stwierdził, że bez rozmów burmistrza z osobami, które mają pracować w MZO, on tego pomysłu nie poprze. Głos w dyskusji zabrał też przewodniczący Krzysztof Okliński, który stwierdził, że żadne poprawki do statutu jakie opracował na wyraźną prośbę burmistrza, nie zostały uwzględnione. I zapowiedział, że w takim wypadku nie może poprzeć uchwały.

  Podczas głosowania nikt z obecnych na sesji radnych nie poparł uchwały o powołaniu Miejskiego Zespołu Oświatowego. Przeciw było 11 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu.