Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie w sprawie dopuszczenia ruchu rowerów na chodniku wzdłuż ulicy Warszawskiej, czyli drogi krajowej 76. Pismo to zostało sformułowane na wniosek radnych i mieszkańców. Ten postulat zgłosili oni podczas spotkań z burmistrzem.

  Zdaniem burmistrza wniosek powinien zostać pozytywnie zaopiniowany, bowiem chodnik przy ulicy Warszawskiej jest na tyle szeroki, że można tam dopuścić ruch  rowerowy. Zarząd Dróg Miejskich zrobi także „przegląd” chodników znajdujących się wzdłuż miejskich dróg, i tam gdzie będzie to prawnie możliwe, zostanie dopuszczony ruch rowerowy. Oczywiście za zgodą Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

  Trzeba jednak pamiętać, że na chodniku, gdzie warunkowo dopuszcza się ruch rowerowy, nie obowiązują takie zasady jak na ścieżce rowerowej. Na chodniku zawsze pierwszeństwo mają piesi.

  Wywiad z burmistrzem Piotrem, Płudowskim już w najbliższym programie Master tv.