Katolicki Uniwersytet Lubelski poinformował o śmierci Zbigniewa Zaleskiego, profesora psychologii, dziekana Wydziału Nauk Społecznych, wieloletniego kierownika Katedry Psychologii Emocji i Motywacji. Profesor Zaleski znamy był też mieszkańcom powiatu łukowskiego. Mogli go poznać, kiedy pełnił funkcję europosła.
Zbigniew Zaleski urodził się 29 kwietnia 1947 w Rogozińcu. W 1972 roku ukończył studia z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie w 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na KUL. Na lubelskiej uczelni pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych.
W 2001 r. bez powodzenia startował do Sejmu z listy PO. Rok później został radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego. W 2004 r. po raz pierwszy dostał się do Parlamentu Europejskiego. Pięć lat później nie udało mu się uzyskać reelekcji. W 2013 r. ponownie został europosłem, zastępując Lenę Kolarską-Bobińską. W następnych wyborach do PE już nie startował.
Profesor Zaleski miał 72 lata. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 września w Warszawie.