Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie w piątek, 23 sierpnia wydał decyzję o zakazie kąpieli w średnim basenie na letniej pływalni „Delfin”. Powód to wykrycie niebezpiecznych dla zdrowia bakterii coli. Przeprowadzone po kilku dniach kolejne badanie wykazało brak szkodliwych bakterii i basen został ponownie oddany do użytku.
Kontrolne badanie na łukowskim basenie przeprowadzono 19 sierpnia. Wyniki do łukowskiego SANEPiD-u dotarły 23 sierpnia i wtedy to została wydana decyzja administracyjna o braku przydatności wody do kąpieli i zaprzestania jej użytkowania w niecce basenu średniego. Przez cały weekend średni basen był wyłączony z użytkowania. Wstępne wyniki badań wody pobranej z niecki basenu średniego w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, wykazały obecność bakterii Escherichia coli oraz Pseudomonas aeruginosa. Zanieczyszczenie to mogło prowadzić do zakażeń m.in.: dróg moczowych, dróg oddechowych, gałki ocznej oraz ucha zewnętrznego, może powodować zatrucia pokarmowe i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z rekreacji wodnej.
Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził dezynfekcję i kolejne badanie wykazało, że w wodzie nie ma już szkodliwych bakterii.