Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości” planuje ogłosić nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej, a w następnie kolejności na podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD.
W związku z powyższym LGD zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne zamieszkałe na terenie LGD, chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.
3-godzinne szkolenia odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków. Pierwsze z nich „Rozwijanie działalności gospodarczej” zaplanowano na 5 września o godz. 13:00, natomiast drugie „Podejmowanie działalności gospodarczej” na 9 września o godz. 14:00.
Program:
– Zasady przyznania pomocy
– Kryteria wyboru i oceny operacji
– Wniosek i biznesplan
– Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy
Informujemy, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).
Przed szkoleniem prosimy o zapoznanie się z informacjami, które znajdują się na stronie internetowej LGD:
http://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/
http://lgdrazem.pl/faq/