Klub Honorowych Dawców Krwi Ostoja w Łukowie chce podsumować I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj Krew – Ratuj Życie” w sposób szczególny i wydać kalendarz promujący honorowe krwiodawstwo na rok 2020. Na kartach tego wyjątkowego kalendarza pojawią się nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace.
Klub zachęca prywatnych przedsiębiorców i instytucje do udziału w tym przedsięwzięciu w charakterze Mecenasa Miesiąca. Pomysłodawcy kalendarza umieszczą Logo Mecenasa na każdej karcie kalendarza, a w sposób szczególny wyeksponują je w jednym miesiącu. Koszt Mecenatu to 400 zł. Kalendarz będzie promowany w naszym regionie, ale również na terenie całego kraju.
W celu ustalenia szczegółów przekazania wsparcia w promowaniu idei honorowego krwiodawstwa i wydania kalendarza,  klub prosi o  kontakt do 10 września (506 484 116, shdkrpostoja@gmail.com, www.facebook.com/Klub-HDK-Ostoja-w-Łukowie).