Już 8 sierpnia rozpocznie działalność Klub Seniora „Czas”. Siedziba klubu będzie mieściła się w budynku przy ul. Nowopijarskiej 10.
CZAS czyli Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów, to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W powstanie klubu zaangażował się Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Łukowie, z prezesem Zbigniewem Pasikiem na czele.
Klub to miejsce spotkań z osobami w podobnym wieku i z podobnymi zainteresowaniami. Można w nim poczytać książkę, porozmawiać przy kawie, herbacie i ciastku. W ramach jego działalności zaplanowane są imprezy okolicznościowe, wyjazdy plenerowe, wycieczki oraz wyjścia do kina czy teatru. Poza codziennymi spotkaniami seniorzy będą mogli bezpłatnie skorzystać z wielu zajęć i aktywności.
Korzystanie ze świetlicy klubowej, jak i zajęć jest całkowicie bezpłatne.