Rada Gminy Łuków jednogłośnie udzieliła wójtowi Mariuszowi Osiakowi wotum zaufania i absolutorium. Głosowanie odbyło się na sesji w piątek 28więcej

Do 6 września firma z Tłuszcza ma czas aby przeprowadzić gruntowną renowację boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1więcej