Rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Al. Kościuszki w Łukowie na odcinku od dworca PKP do ronda z ulicą Przemysłową i Popiełuszki.
Prace wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych, na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Koszt to przeszło 165 tys. zł. W ramach prac zaplanowano m.in.: frezowanie powierzchni, regulację krawężników, rozebranie i ponowne ułożenie chodnika, regulację włazów kanałowych, skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej oraz oznakowanie poziome.