W Klimkach, na trenie należącym do gminy Łuków, powstaje replika obozu partyzanckiego. To przedsięwzięcie, które realizują członkowie łukowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na podstawie planu sytuacyjnego rozmieszczenia obozu partyzanckiego 35 PP AK na terenie rezerwatu Jata.
Teren, na którym powstaje obóz został wykarczowany, wyrównany i ogrodzony. Wyznaczono już miejsce na plac apelowy oraz pod budowę kaplicy i baraków w jakich podczas wojny stacjonowali partyzanci w Jacie. Budynki powstaną jednak dopiero wtedy, kiedy zmieniony zostanie plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części terenu. Teraz jest to bowiem działka leśna, na której nie można budować.
Osoby, które pracują przy budowie repliki obozu partyzanckiego robią to w swoim wolnym czasie na zasadach wolontariatu. Jak podkreśla wójt Mariusz Osiak, obóz ma być miejscem gdzie będzie można spotkać się, rozpalić ognisko, przenocować i „pożyć” jak partyzanci kilkadziesiąt lat temu w Jacie.