Od 1 sierpnia wzrastają w Łukowie ceny za odbiór odpadów komunalnych. Osoby, które segregują odpady będą płacić nie 10, a 12 złotych. Natomiast w przypadku osób deklarujących oddawanie odpadów niesegregowanych, cena wzrasta z 17 do 20 zł.
Uchwała wprowadzająca nowe, wyższe stawki za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych została podjęta na czerwcowej sesji Rady Miasta. Burmistrz proponował podwyżki o 30 procent. Radni zdecydowali jednak, że będą to podwyżki 20 procentowe. Dodatkowe środki mają pokryć rosnące koszty jakie ponosi samorząd przewożąc odpady do Zakładu w Adamkach. Zdaniem burmistrza Płudowskiego, wzrost cen stawek za odbiór odpadów nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów.