AK i WiN im. Agnieszki Dowbor – Muśnickiej i mjr Mariana Bernaciaka, przy Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej im. ks. gen. Stanisława Brzóski.
1 sierpnia  godz. 15:00 przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu w Łukowie, Jan Janusz Jastrzębski organizuje uroczystości na okoliczność 75. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, 76. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i złożenia Pokłonu Miłości Męczennikom Sprawy Narodowej, którzy w XIX i XX wieku w sierpniu oddali życie za Boga i Ojczyznę.
Uroczystości będzie prowadził gen. bryg. Henryk Dziudek – Komendant Główny Stowarzyszenia WiN – Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP w asyście adiutanta szer. podchor.  Jana Janusza Jastrzębskiego.