Burmistrz Łukowa informuje, że od 25 lipca do 7 sierpnia prowadzony będzie nabór deklaracji na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Regulamin naboru oraz deklaracje są dostępne  w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, na stronie internetowej www.lukow.pl oraz na oficjalnym profilu Miasta Łuków na facebooku.
Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku przez Miasto Łuków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Działanie realizowane jest w związku z zamiarem aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Deklaracja nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowana.
Nabór deklaracji od osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych (z wyłączeniem budynków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, w tym agroturystyczna lub działalność rolnicza), zamieszkałych na terenie miasta Łuków prowadzony będzie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków). Mieszkańcy mogą składać deklaracje w następującym zakresie:
– dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych;
– dostawa i montaż kolektorów słonecznych.
Deklaracje złożone przed lub po wyżej wymienionym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.