Wśród 267 miast powiatowych w Polsce, Łuków zajął 114. miejsce w rankingu zamożności samorządów. W 2018 roku dochód na jednego mieszkańca Łukowa wyniósł 3069,55 zł. Podobny dochód uzyskał mieszkaniec gminy Łuków (2949,49 zł).
Podobnie jak w ubiegłych latach dochody na mieszkańca zostały wyliczone na podstawie składki przekazywanej przez samorządy w związku z subwencją równoważącą. Ponadto do faktycznie zebranych dochodów dodane zostały skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.
Województwo lubelskie zajęło 13. miejsce wśród 16 województw.