Komendant Powiatowy Policji w Łukowie nadkom. Leszek Misiak wprowadził 22 lipca na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie mł. insp. Marka Lubańskiego. Nowego komendanta przywitała kadra kierownicza jednostki oraz policjanci i pracownicy łukowskiej komendy.
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie ma nowego I Zastępcę Komendanta. Dzisiaj Komendant  Powiatowy Policji w Łukowie nadkom. Leszek Misiak wprowadził w nowe obowiązki mł. insp. Marka Lubańskiego dotychczasowego I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie. Nowego komendanta przywitała kadra kierownicza jednostki oraz policjanci i pracownicy łukowskiej komendy .
Mł. insp. Marek Lubański służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych.
Był między innymi Naczelnikiem Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej oraz I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie. W swojej dotychczasowej służbie był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.  Posiada wyższe wykształcenie. Prywatnie interesuje się sportem. Jest żonaty i ma syna.
Z dniem 16 lipca 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc powołał mł. insp. Marka Lubańskiego na stanowisko I Zastępcy  Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.