Miasto Łuków czyni starania, by poprawić warunki życia mieszkańców i doskonalić jakość oferowanych im usług. Ankieta, która jest skierowana do mieszkańców Łukowa, umożliwi władzom samorządowym poznanie ich poglądów na temat codziennego życia w mieście i oferty usług świadczonych przez miejskie jednostki. Uzyskana w ten sposób wiedza zostanie wykorzystana do planowana rozwoju naszego miasta.
Ankieta jest całkowicie anonimowa, a udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Na chwilę obecną do magistratu wpłynęło około 500 odpowiedzi od mieszkańców.
Z góry dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut.
ANKIETA