Rolnicy z gminy Łuków, którzy zostali poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, mogą się starać o rekompensatę za poniesione straty. Wnioski należy składać jak najszybciej, a odpowiednie formularze można pobrać ze strony internetowej lub w urzędzie gminy.
Dokumenty mogą składać zarówno właściciele, jak i dzierżawcy gruntów, a wszystkie dane podane w oświadczeniach muszą być zgodne z informacjami zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie, składanymi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze trzeba złożyć do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Wśród składanych dokumentów musi być wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok. Dokumenty należy złożyć w pokoju numer 29 do 19 lipca.