777 uczniów z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łukowskim poznało już wyniki egzaminów maturalnych. Dla ogromnej większości wiadomości są dobre. Niestety dla 79 osób już nie. Większość z tych, którym się nie udało, będzie mogła poprawić maturę w sierpniu.
Największa zdawalność w naszym powiecie była w IV LO im. Jana Pawła II i wyniosła 97,3%. Na 147 uczniów zdających egzaminy, matury nie zdało tylko trzech (z języka angielskiego).
Dobrymi wynikami egzaminów maturalnych mogą pochwalić się też uczniowie I LO im. T. Kościuszki. Zdawalność w ich szkole osiągnęła 95,9%. Na 271 uczniów, którzy podeszli do egzaminów maturalnych, nie zdało 11 osób.
W pozostałych szkołach powiatu łukowskiego do egzaminów maturalnych podchodzili nie tylko licealiści, ale również uczniowie techników.
W Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza zdawalność wyniosła 59%. Na 51 osób, które podeszły do egzaminów maturalnych, nie zdało 20. Najwięcej osób „poległo” na j. polskim.
W Zespole Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego egzamin pisało 42 uczniów. Maturę zdało 36 osób. Zdawalność wyniosła 85,7%. Egzamin „oblało” 6 osób (z języka polskiego i angielskiego).
W Zespole Szkól nr 3 im. Wł. St. Reymonta do egzaminu podeszło 170 uczniów, z czego aż 92% pomyślnie zdało maturę.
W Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym do egzaminów przystąpiło 34 uczniów, z czego nie zdało 13 osób. Zdawalność wyniosła 62%.
W Zespole Szkół w Adamowie zdawalność wyniosła 54%. Do egzaminu przystąpiło 24 licealistów, z czego aż 11 uzyskało wynik negatywny.
W tym roku do egzaminy maturalnego w województwie lubelskim podchodziło 15 393 osoby. Zdało niewiele ponad 80 proc. z nich. Lepiej poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących – zdało 86,4 proc. z nich. Wśród absolwentów techników zdało zaledwie 67,8 proc. W powiecie łukowskim do matur przystąpiło 777 uczniów, a zdawalność wyniosła 86%, co pozwoliło uzyskać drugi wynik w województwie lubelskim (za miastem Lublin).