Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie informuje, że w dniu 11 lipca o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta odbędzie się przetarg ustny na wynajem miejsc targowych, które będą udostępnione handlującym w dniach 16-18 sierpnia (odpust św. Rocha)
Do wynajęcia będą miejsca targowe:
– wyznaczone poza pasem drogowym na działkach stanowiących własność Miasta Łuków położone przy ul. Spokojnej, na prowadzenie handlu w dniach 16 – 18 sierpnia,
– na placu położonym przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego poza pasem drogowym, stanowiącym własność Miasta Łuków, w dniach 16 – 18 sierpnia,
– wyznaczone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego, na prowadzenie handlu w dniu 18 sierpnia.
 Przedmiotem przetargu jest rezerwacja wyznaczonych i oznakowanych stanowisk targowych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Wadium należy wpłacać na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawska 19, do dnia 11 lipca 2019 r. do godz. 10:00.
Szczegóły na stronie ZGL oraz stronach Urzędu Miasta Łuków.