Łukowska Telewizja Master TV oraz Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości” zaprasza Państwa do udziału w konkursie, którego nagrodami są gry planszowe „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”.
Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na facebook.com/TelewizjaMaster i polubić nasz profil oraz odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na jedno z pytań zawartych na kartach pochodzących z gry „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”. Można również wejść na naszą stronę internetową i wysłać e-mail z poprawną odpowiedzią.
Pytania konkursowe:
1. Pod jakim pseudonimem znany był Jan Korzybski, który walczył w Powstaniu Warszawskim – ostatni właściciel majątku i folwarku w Wilczyskach, budowniczy młyna, członek AK?
a) „Parasol”   b) „Zośka”    c)  „Irma”

  1. Konwikt Szaniawskich, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Łukowie, został założony w 1701 roku przez zakon:

a) Jezuitów    b) Pijarów     c) Karmelitów

  1. Rezerwat „Jata”. Jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce, został utworzony w celu objęcia ścisłą ochroną:

a) wawrzynka     b) rosiczki    c) jodły

  1. Jak nazywał się słynny koń rasy angloarabskiej, wybitny reproduktor półkrwi w okresie powojennym, hodowany w stadninie w Wojcieszkowie?

a) Ramzes      b) Ozyrys         c) Faraon

  1. W którym roku został utworzony Rezerwat Kra Jurajska w Gołaszynie?
    a) 1980 r.         b) 1990 r.    c) 2000 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na jedno pytanie. Wśród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi rozlosujemy pięć gier planszowych. Zapraszamy do zabawy.