Rada Gminy Łuków jednogłośnie udzieliła wójtowi Mariuszowi Osiakowi wotum zaufania i absolutorium. Głosowanie odbyło się na sesji w piątek 28 czerwca.
Podczas sesji radni debatowali nad raportem o stanie gminy, a następnie jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi Mariuszowi Osiakowi wotum zaufania. Radni, również jednogłośnie, podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
W ubiegłym roku na gminne inwestycje wydano blisko 13 mln zł. Wśród nich był montaż blisko tysiąca kolektorów słonecznych i sześciu zestawów fotowoltaicznych. W 2018 roku samorząd wydał na ten cel ponad 2 mln. Całkowita wartość projektów to około 8 mln, z czego większość stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.