Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski otrzymał od radnych wotum zaufania. Za podjęciem uchwały było 13 radnych, jeden był przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Radni podjęli też uchwałę o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za przyjęciem tej uchwały byli wszyscy obecni na sesji radni.
Głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania poprzedziła pierwsza w historii samorządu debata nad raportem o stanie miasta. Raport dotyczył tego, co wydarzyło się w Łukowie w 2018 roku. Radni zdawali więc sobie sprawę, że jest to zestawienie działań podejmowanych za poprzedniego burmistrza. Ale podczas dyskusji, radni Artur Gałach, Przemysław Suchodolski i Robert Dołęga skupili się na działaniach obecnego burmistrza od momentu objęcia przez niego funkcji. Ocenili oni działania Płudowskiego negatywnie i nie głosowali za udzieleniem mu absolutorium, Radni Suchodolski i Dołęga wstrzymali się od głosu, a radny Gałach był przeciw.
Na relację z sesji Rady Miasta, podczas której odbyła się debata nad raportem o  stanie miasta, zapraszamy już wkrótce do Master TV.