Pytania o dworzec kolejowy i dotyczące planów inwestycyjnych w północnych częściach miasta zdominowały kolejne spotkanie burmistrza z mieszkańcami Łukowa. Tym razem Piotr Płudowski wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta gościł w Szkole Podstawowej nr 3 w Łukowie.
Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 24 czerwca. Burmistrz Łukowa wspólnie z Naczelnikami Wydziałów oraz dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie odpowiadali na pytania zadawane przez przybyłe osoby. Wcześniej Piotr Płudowski omówił bieżącą sytuację w mieście. Przedstawił pozyskane dofinansowania i skupił się na najbliższych planach samorządu.
Tematy, które poruszyli mieszkańcy to m.in. kwestia budowy chodnika na ul. Rurowej, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Farfak, czy rewitalizacja sztucznego zbiornika, tzw. „Pompki”. Mieszkańcy pytali też o dokończenie remontu Alej Kościuszki, oświetlenie uliczne, ograniczenie ruchu ciężarowego na ul. Okrzei, wykonanie przejścia dla pieszych u zbiegu ul. Międzyrzeckiej z ul. Podgórną, przebudowę skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej i Wójtostwo. Powrócono też do kwestii braku obecności kas biletowych na dworcu kolejowym, potrzeby wybudowania parkingu przy kładce dla pieszych od strony ul. Okrzei, czy też do projektu związanego z instalacją urządzeń fotowoltaicznych i solarnych. Mieszkańcy zadawali też pytania związane z drogą krajową nr 63.
Wszystkie uwagi i sugestie zostały zanotowane przez organizatorów spotkania i mają zostać poddane analizie. Burmistrz Miasta Łuków planuje teraz spotkać się z mieszkańcami w innej części miasta.