Już po raz piąty łukowscy artyści zostali nagrodzeni przyznaniem stypendium artystycznego. W tym roku, stypendia były przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, śpiew, sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, taniec, teatr oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta.
Stypendyści Burmistrza Łukowa otrzymają jednorazowe stypendium, a pod koniec tego roku zaprezentują efekty swoich programów stypendialnych mieszkańcom Łukowa.
Stypendia artystyczne przyznano następującym osobom:

 1. Marta Wardak – 1 000 zł
  2. Julia Wardak – 1 000 zł
  3. Gabriela Łukasik – 1 500 zł
  4. Magdalena Ogrodnik – 1 000 zł
  5. Mikołaj Gajowy – 1 500 zł
  6. Emilia Szcześniak – 1 500 zł
  7. Artur Rychta – 2 000 zł
  8. Zofia Szczuchniak – 1 000 zł
  9. Klaudia Borejko – 1 500 zł
  10. Julia Stolarczyk – 1 500 zł
  11. Anastazja Klimiuk – 1 500 zł
  12. Maciej Radomyski – 1 000 zł
  13. Zuzanna Bochman – 1 500 zł
  14. Zofia Kamola – 1 000 zł
  15. Marta Skurka – 1 500 zł
  16. Alicja Dziurdziak – 1 500 zł