Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonujący przy SP ZOZ w Łukowie doczekał się kompleksowego remontu. Na potrzebujących czekają już nowocześnie urządzone i zmodernizowane sale. Zostały one również wyposażone w najwyższej jakości sprzęt ratujący życie. Znacznej poprawie uległy także warunki pracy dla personelu medycznego.
W ramach przebudowy i remontu pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb SOR-u zostało wykonane m.in. przeprojektowanie pomieszczeń budynku wraz z ich nowoczesnym wykończeniem, a także wymiana instalacji i aparatury medycznej. Prace remontowe dostosowały budynek do najwyższych standardów medycznych obowiązujących na oddziałach ratunkowych. Całość kosztów remontu wyniosła 1 124 097,00 złotych.
Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia. Całkowity koszt zakupu wysokiej jakości sprzętu medycznego to blisko 6 milionów złotych, z czego kwota dofinansowania wyniosła niewiele ponad 5 milionów. Wkład własny szpitala wyniósł 5%, zaś 10% dorzucił Powiat Łukowski. Kwota dofinansowania jaką pozyskał SP ZOZ w Łukowie była najwyższą z kwot dofinansowania dla SOR-ów z całej Polski ubiegających się o dofinansowanie w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
Wszystkie te prace związane są z polityką podnoszenia jakości usług świadczonych przez SP ZOZ w Łukowie i jego jednostki znajdujące się na terenie Powiatu Łukowskiego.