Już w sobotę 22 czerwca rozpocznie się sezon na letniej pływalni „Delfin” w Łukowie. Obowiązywać będą nowe ceny. Ale nie wszyscy zapłacą więcej. Z ulg będą mogli skorzystać posiadacze Łukowskiej Karty Mieszkańca. Natomiast dzieci i młodzież z terenu gminy Łuków będą mogły korzystać z pływalni bezpłatnie.
W ramach programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku od 3 do 16 lat zamieszkałe na terenie gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez gminę Łuków, otrzymało 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię „Delfinek”. Jeżeli do 30 czerwca dziecko nie wykorzystało tych biletów, będzie mogło skorzystać z bezpłatnego wejścia na letnią pływalnię „Delfin” w okresie wakacji letnich.
Nowy cennik na letnią pływalnię:
bilet wstępu normalny – 20,00 zł
bilet wstępu ulgowy –   10,00 zł
bilet wstępu normalny dla posiadaczy Łukowskiej Karty Mieszkańca – 10,00 zł
bilet wstępu ulgowy dla posiadaczy Łukowskiej Karty Mieszkańca, Łukowskiej Karty Seniora – 5,00 zł
bilet wstępu w godz. 16:00  – 20.00  – 5,00 zł
bilet wstępu w godz. 16:00  – 20.00 dla posiadaczy Łukowskiej Karty Mieszkańca, Łukowskiej Karty Seniora, Karty Rodzina 3+ – 3,00 zł
bilet wstępu dla osób niepełnosprawnych oraz opiekuna – 4,00 zł
bilet wstępu normalny dla grup zorganizowanych (min. 15 osób) – 10 zł od osoby
bilet wstępu ulgowy dla grup zorganizowanych (min. 15 osób) – zł od osoby
bilet wstępu normalny dla posiadaczy Karty „Rodzina 3+” – 6,00 zł
bilet wstępu ulgowy dla posiadaczy Karty„Rodzina 3+” –   3,00 zł
bilet wstępu normalny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 18,00 zł
bilet wstępu ulgowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 8,00 zł
– Bilet wstępu obowiązuje na cały dzień, bez możliwości opuszczania pływalni i ponownego powrotu
– Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji inwalidzkiej
– Prawo do bezpłatnego pobytu przysługuje:
a – dzieciom do lat 3 (wyłącznie w pieluszkach basenowych);
– Prawo do nabycia biletów ulgowych przysługuje (po okazaniu określonego dokumentu oraz dokumentu tożsamości z wyjątkiem dzieci w wieku 3-7 lat):
a – dzieciom w wieku 3-7 lat (pod opieką osób pełnoletnich);
b – młodzieży i studentom do 26 roku życia;
c – rencistom;
Cennik wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego:
deska do pływania – 1,00 zł/1 godz.
piłka – 2 zł/1 godz.
leżak – 2 zł/1 godz.