Troje uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie po raz kolejny zajęło czołowe lokaty w finale ogólnopolskiej olimpiady OWiUR, które odbyły się 7 i 8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. W finale rywalizowało ponad 200 uczniów z całej Polski. Aleksandra Korlaga została laureatką w bloku Technologia Żywności, Małgorzata Krasuska – finalistką w bloku Technologia Żywności, natomiast Piotr Trendak – finalistą w bloku Agrobiznes.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Laureaci i finaliści OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części pisemnej oraz otrzymują indeks na wyższą uczelnie.