Ruszyła procedura scaleń nieruchomości w obrębie ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w Łukowie. 12 czerwca podpisana została umowa na wykonanie prac geodezyjnych. Umowę podpisał Burmistrz Piotr Płudowski oraz Pan Jerzy Szewczak reprezentujący Biuro Geodezji GEOPOL, które zajmie się scaleniami. Obszar poddany scaleniu i podziałowi wynosi około 6,64 ha, a na dzień dzisiejszy znajdują się w nim 72 działki.
Po procesie scalenia na wyżej wymienionym obszarze powstaną nowe działki budowlane oraz działki pod drogi publiczne i komunikację wewnętrzną. Liczba działek w nowym stanie nie jest ściśle określona, ponieważ będzie zależna od parametrów powierzchniowych ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Firma odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu scalania gruntów będzie miała za zadanie opracowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla dotychczasowego stanu posiadania, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla nowego stanu – projektu scalenia i podziału nieruchomości, a także wyznaczenia nowego projektu i wprowadzenie uczestników scalenia w nowy stan po scaleniu i podziale. Prace zostaną podzielone na III etapy, a maksymalny termin realizacji umowy nie przekroczy 30 listopada 2020 r.
W procesie scalania powyższych nieruchomości będzie uczestniczyło 31 podmiotów, 30 z nich to osoby fizyczne, a jeden to Miasto Łuków.