Łukowscy radni będą ponownie zajmować się uchwałą dotyczącą podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Jak argumentuje burmistrz Piotr Płudowski ceny za odbiór śmieci muszą wzrosnąć, ponieważ w systemie gospodarowania odpadami brakuje 700 tys. zł.
Po raz pierwszy nad projektem uchwały w sprawie nowych stawek opłat za odbiór odpadów radni debatowali na sesji w maju. Nie chcieli się zgodzić na żadną z przedstawionych wówczas propozycji burmistrza. Jak argumentuje Piotr Płudowski podwyżki są konieczne, bowiem wzrastają koszty składowania odpadów w Adamkach, za co faktury płaci bezpośrednio Urząd Miasta.
W ostatnim czasie w większości okolicznych gmin podwyżki opłat już wprowadzono. Stawki są tam niższe, ale też odpady są rzadziej odbierane. Zdaniem władz miasta podwyżek nie można uniknąć. Ale zgodę najpierw muszą wyrazić radni. Ich decyzję poznamy na sesji, którą zaplanowano na 26 czerwca.