Mieszkańcy ulicy Żelechowskiej i ulicy Patoki mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Odpowiedni druk jest dostępny na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce „Dla Klienta”. Im szybciej wszyscy zainteresowani złożą wnioski, tym szybciej powstanie gazociąg.
Sieć gazociągową budować będzie Polska Spółka Gazownicza. Spółka poniesie koszty budowy sieci, opracowania dokumentacji wykonania przyłączy do granic nieruchomości i montażu skrzynek gazowych. Za opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłączy na terenie danej nieruchomości zapłacą ich właściciele. Oni również otrzymają fakturę za budowę przyłączy do granic ich działek. Przyłącza będą doprowadzane tylko do działek, które są zabudowane.
Wypełnione wnioski mieszkańcy powinni złożyć w Gazowni w Łukowie przy ulicy Cieszkowizna 115B.