Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę windy w Szkole Podstawowej nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Łukowie.
Miasto Łuków złożyło wniosek pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie poprzez zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych”. Przyznane ze środków PFRON dofinansowanie wynosi 80 319,89 zł, co stanowi maksymalnie 30% kosztów realizacji projektu.
Przedmiotowy wniosek złożony został 8 lutego. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie zakresu rzeczowego stanowiącego dobudowanie szybu windowego oraz montaż urządzenia – dźwigu osobowego przeznaczonego dla potrzeb transportu pionowego na trzech poziomach kondygnacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie dla maksymalnie 8 osób (650 kg udźwigu), w tym niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Koszt realizacji przedsięwzięcia to 267 732,99 zł. Środki własne przeznaczone na realizację inwestycji to 187 413,10 zł. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.