Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego naboru wniosków w ramach programu WiFi4EU przewidującego dotacje dla gmin na zakup sprzętu i instalację hotspotów. W unijnym rankingu znalazło się 130 polskich samorządów. Wśród nich jest Łuków.
Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 tys. euro z przeznaczeniem na instalację hotspotów, za pośrednictwem których mieszkańcy oraz osoby odwiedzające Łuków zyskają możliwość bezpłatnego, bezprzewodowego łączenia się z Internetem.
Nabór wniosków w ramach programu WiFi4EU został przeprowadzony w dniach 4-5 kwietnia. Do konkursu zgłosiło się ponad 13 tys. gmin z całej Europy, a jego budżet wynosił 120 mln euro. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków 2 800 gmin z całej Unii Europejskiej otrzymało bony o wartości 15 000 euro na zakup i instalację sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place.
Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, w „godzinach szczytu” urzędnicy zaobserwowali złożenie 4 tysięcy wniosków w ciągu 10 sekund. Wynika to z tego, że w naborze obowiązywała zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Przyznane bony uplasowały Polskę na 6 miejscu pośród krajów starających się o dofinansowanie. Wnioski pochodziły w sumie z 29 państw.