Miasto Łuków zaprasza wszystkich seniorów na spotkanie edukacyjno – informacyjne poświęcone bezpieczeństwu na drogach. Odbędzie się ono w środę, 19 czerwca o godz. 15.00 w Łukowskim Ośrodku Kultury.
Podczas spotkania osoby powyżej 60. roku życia dowiedzą się, jakie zachowania w ruchu drogowym są odpowiednie dla wszystkich jego uczestników. Osoby starsze – mimo znajomości najważniejszych przepisów ruchu drogowego – często mają problemy z przystosowaniem do radykalnie zwiększającego się ruchu drogowego w polskich miejscowościach, w tym także w Łukowie. Zajęcia w ŁOK mają im przypomnieć, jak należy zachowywać się w konkretnych sytuacjach, ale też wyczulić na pewne zachowania uczestników ruchu drogowego.
Dodatkową zachętą do uczestnictwa w spotkaniu będzie możliwość darmowego dokonania profesjonalnych przeglądów rowerów. Eksperci ruchu drogowego, w tym policjanci, będą przypominać o koncentracji podczas wkraczania na jezdnię i korzystaniu z elementów odblaskowych po zmroku.
Organizatorami spotkania są Miasto Łuków, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury oraz Policja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.