Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Do Urzędu Miasta trafi około 200 tys. zł.
Zadania objęte wnioskiem dotyczą doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza, Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. Ks. Stanisława Konarskiego, Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego, Szkole Podstawowej nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego.
  Całkowita wartość projektu: 247.510,00 zł. Przyznana kwota dotacji: 198.008,00 zł, co stanowi 80% całkowitej wartości projektu. Wkład własny: 49.502,00 zł.