Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski zapowiada przeprowadzenie zewnętrznej kontroli w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej. Powodem są informacje o poważnych problemach finansowych w miejskiej spółce.
Jak informuje prezes Marcin Mateńko, spółka zaczyna odnotowywać straty i nie ma wystarczających środków na odbiór i transport odpadów.
Po raz pierwszy ze strony władz miasta oraz władz spółki pojawiła się informacja, że odnotowywane są starty na działalności Zakładu Oczyszczania Miasta, który wchodzi w skład PUIK i zajmuje się odbiorem i transportem odpadów komunalnych. Tę usługę spółka świadczy na rzecz miasta o 2013 roku, a jak informują władze miasta, od 2014 roku przynosi starty. W minionym roku było to ponad pół miliona, a w sumie w ciągu sześciu lat uzbierała się kwota ponad 2 milionów zł.
Do tej pory nikt nie mówił oficjalnie o problemach finansowych spółki, w której starty powstałe w wyniku odbioru i transportu odpadów, były pokrywane z dochodów płynących z opłat za wodę i ścieki. Burmistrz Piotr Płudowski, w tej sytuacji zapowiada przeprowadzenie w PUIK zewnętrznego audytu.