Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie złożyło wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżkę cen za podgrzewanie wody i dostarczanie ciepła. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Podwyżki zaczną obowiązywać od 1 czerwca.
Wniosek o podwyżkę opłat za dostarczane ciepła złożył jeszcze poprzedni prezes PEC Krzysztof Poreda. Poinformował o niej zaś nowy prezes spółki Aleksander Kompa, powołany przez Radę Nadzorczą w połowie maja.
Nowy prezes ma za zadanie podjąć się przeprowadzenia inwestycji, której efektem ma być zbudowanie w Łukowie kotłowni na biomasę, która zastąpi piece węglowe. Prezes Kompa zapowiada, ze już w czerwcu przedstawi szczegółowy harmonogram działań, a pod koniec roku przygotuje dokumentację. Nie ukrywa jednak, że potrzeba nawet 4 – 5 lat na zrealizowanie tych planów.
Burmistrz Piotr Płudowski uważa, że przejście z węgla na biomasę, pozwoli na lepsze działanie spółki, która w ubiegłym roku odnotowała 600 tys. zł straty. Wynikało to ze wzrostu opłat za emisję dwutlenku węgla. Ten wzrost przekłada się na zwiększenie kosztów, a koszty te trzeba pokrywać z dochodów, czyli z  opłat uiszczanych przez osoby, do których mieszkań ciepło dostarcza PEC.