Zofia Żuk – prezes firmy Łuksja, na wniosek Kapituły ds. Wyróżnień i Odznaczeń została odznaczona tytułem Włókiennik Roku w kategorii Menadżer. Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Włókienników Polskich.
Stowarzyszenie Włókienników Polskich nagrodziło i uhonorowało osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju włókiennictwa. Nominacje odbywały się w kategoriach: menadżera i naukowca roku.
Łuksja to firma zajmująca się produkcją wysoko przetworzonej konfekcji damskiej wykonywanej w przerobie uszlachetniającym.