W książce poetyckiej „Kraina najdroższa” wśród 56 autorów z Polski, USA i Kanady na str. 61 zamieszczono wiersz „Dwie siostry” Polskiego Don Kichote.